Me­re til kvin­der min­dre til ma­end

BT - - NYHEDER -

Hvor­for har du valgt det ba­de­tøj, du har på? Hvad sy­nes du om årets ba­de­mo­de til kvin­der? Hvad sy­nes du om årets ba­de­mo­de til ma­end? An­ders Borup, 22 år, stu­de­rer fi­nan­s­ø­ko­no­mi 1. Jeg kan rig­tig godt li­de far­ven. Jeg sy­nes, at den kla­e­der mig. Og så er jeg glad for den kor­te stil, for så får jeg far­ve på lå­re­ne. 2. Jeg har set ba­de­d­rag­ter, som er flot­te, men umid­del­bart er jeg alt­så mest til biki­ni. Der må me­get ger­ne va­e­re knald på far­ver­ne og fryn­s­er. 3. Jeg kan godt li­de kor­te, stram­me shorts. Det er jo og­så så­dan nog­le shorts, jeg selv har på, for jeg sy­nes, at det er mest be­ha­ge­ligt, og så får jeg me­re sol. Lou­i­se Øster­gaard, 31 år, ba 1. Det er fak­tisk en gam­mel bik Jeg kan godt li­de den klas­si­ske 2. Det kan jeg godt li­de. Jeg syn helt små biki­ni­er, og hvis ba­de­tø så godt ba­de nø­gen. 3. Jeg er ik­ke så vild med helt ko su­elt. Men jeg er hel­ler ik­ke til la imel­lem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.