Boe og Mo­gen­sen sej­rer i co­me­ba­ck

BT - - DANMARKS SPORTAVIS -

Bad­min­ton­spil­le­ren Car­sten Mo­gen­sen var i går til­ba­ge på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne, da han og mak­ke­ren Mat­hi­as Boe spil­le­de kamp i før­ste run­de af Su­per Se­ri­es Pre­mi­er-tur­ne­rin­gen In­do­nesia Open.

Co­me­ba­ck­et blev en stor suc­ces, da det ki­ne­si­ske par Li Jun­hui og Liu Yu­chen blev ned­lagt 21-16, 22-20 i lø­bet af 38 mi­nut­ter.

Mo­gen­sen har va­e­ret va­ek fra ram­pe­ly­set si­den fe­bru­ar, da han un­der EM i Rusland fik kon­sta­te­ret en så­kaldt an­euris­me i hjer­nen og måt­te ope­re­res. Si­den har han ka­em­pet hårdt for at kom­me til­ba­ge, og i sid­ste uge meld­te han sig 100 pro­cent klar til igen at spil­le bad­min­ton på hø­je­ste ni­veau.

Boe og Mo­gen­sen, der i man­ge år har va­e­ret Danmarks bed­ste her­redoub­le, ka­em­per for at bli­ve klar til OL i Rio de Ja­neiro. På ver­dens­rang­li­sten er par­ret dum­pet ned som nr. ot­te ef­ter tre må­ne­ders kamp­pau­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.