Tor­sten La­en skif­ter hjem til GOG

BT - - DANMARKS SPORTAVIS -

Streg­spil­le­ren Tor­sten La­en skal fra na­e­ste sa­e­son igen tør­ne ud i GOG’s gu­le trø­je ef­ter ni års fra­va­er. Han har un­der­skre­vet en to­årig kon­trakt med fyn­bo­er­ne, op­ly­ser han til TV 2 Sport.

»Det er me­get spe­ci­elt og emo­tio­nelt. Jeg vandt mit før­ste DM-guld som U18-spil­ler her i GOG, og at jeg nu kan kom­me til­ba­ge og slut­te min kar­ri­e­re af og gi­ve no­get til­ba­ge, er jeg me­get tak­nem­me­lig for.«

»Jeg gla­e­der mig rig­tig me­get og er me­get yd­myg om op­ga­ven. Jeg kan ik­ke kom­me her og tro, at vi ba­re vin­der det he­le. Jeg vil ba­re hja­el­pe de un­ge dren­ge på vej til at bli­ve bed­re, og det hå­ber jeg, jeg har en mu­lig­hed for,« si­ger han til tv-sta­tio­nen. Fü­ch­se Ber­lin bej­le­de og­så De se­ne­ste tre år har La­en spil­let for KIF Kol­ding Kø­ben­havn. Da han skul­le fin­de en ny klub, var GOG ik­ke den ene­ste bej­ler.

Tor­sten La­en forta­el­ler til TV 2 Sport, at og­så eks­klub­ben Fü­ch­se Ber­lin var in­ter­es­se­ret i at få ham til­ba­ge.

I slut­nin­gen af maj var det net­op GOG, som holdt Tor­sten La­en og KIF fra at sik­re sig DM-bron­ze.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.