Pres på Bres­chel

BT - - DANMARKS SPORTAVIS -

KONTRAKTJAGT I for­hold til en ny kon­trakt vil det va­e­re rart at ha­ve lidt re­sul­ta­ter at kun­ne for­hand­le med. Jeg har ik­ke ta­enkt over, hvad der el­lers skal ske Mat­ti Bres­che ved at eva­lu­e­re Giro­en, og så må vi se, hvad vi skal gå ef­ter, om det bli­ver klas­se­men­tet, eller om vi skal sat­se på de en­kel­te eta­per. Men det, tror jeg, af­ha­en­ger me­re af Pi­er­re Rol­land og An­drew Ta­lan­sky, vo­res klas­se­ments­ryt­te­re,« si­ger Bres­chel, som og­så skal til at be­vi­se sit vaerd over for hol­dets le­del­se, hvis han skal fort­sa­et­te kar­ri­e­ren hos Can­non­da­le. Og det vil han ger­ne: »Det var en etårig kon­trakt, jeg skrev un­der på. Jeg hå­ber på at bli­ve, selv­om jeg ik­ke har snak­ket med dem om det end­nu. Det er og­så li­ge tid­ligt nok.«

»I for­hold til en ny kon­trakt vil det va­e­re rart at ha­ve lidt re­sul­ta­ter at kun­ne for­hand­le med. Jeg har ik­ke ta­enkt over, hvad der el­lers skal ske. Ind­til vi­de­re er jeg glad for at va­e­re her og hå­ber på at kun­ne bli­ve,« si­ger den 31-åri­ge dan­sker.

FAKTA OM BRES­CHEL NAVN: Mat­ti Bres­chel FØDT: 31. au­gust 1984 (31 år) HØJ­DE: 180 cm VAEGT: 61 kg KAR­RI­E­RE: 2005-10 Team CSC 2011-12 Ra­bo­bank 2013-2015 Team Saxo-Tin­koff 2016-? Can­non­da­le-Gar­min MERITTER: 21. eta­pe i Vu­el­ta a Es­paña 2008 Bron­ze ved VM i lan­de­vejs­cyk­ling 2008 Sølv ved VM i lan­de­vejs­cyk­ling 2010 2. eta­pe i Ca­ta­lo­ni­en Rundt 2009 4. eta­pe i Luxem­bourg Rundt 2009 4. eta­pe i Schweiz Rundt 2009 Dansk me­ster, linje­løb 2009 Gul trø­je Dwars door Vlaan­de­ren 2010 Gul/Grøn trø­je Luxem­bourg Rundt 2014

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.