1,70

BT - - DANMARKS SPORTAVIS -

To af de me­re må­l­ri­ge hold i MLS tør­ner sam­men her, og der bør da og­så kom­me mini­mum tre mål i kam­pen. New York Ci­ty gik helt ned med 0-7 til ri­va­ler­ne New York Red Bulls, hvil­ket ty­de­ligt ud­stil­le­de, at hol­dets de­fen­siv er me­get skrø­be­lig og da og­så blot to gan­ge i de 14 kam­pe i sa­e­so­nen er gå­et fra ba­nen, uden mod­stan­de­ren har sco­ret. Re­al Salt La­ke mang­ler den de­fen­si­ve midt­ba­ne­mand Ky­le Beck­er­man, hvil­ket er et klart plus for det­te spil, og man så da og­så se­ne­st mod Co­lum­bus Crew, at hol­dets de­fen­siv i den grad sav­ne­de den ru­ti­ne­re­de styr­mand.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.