2,05

BT - - DANMARKS SPORTAVIS -

Bos­ni­en kom­mer med en me­get af­bud­s­ramt trup til den­ne tur­ne­ring. As­mir Be­g­ovic, Emir Spa­hic, Muha­med Besic, Edin Vi­sca,Er­vin Zuka­novic, Edin Dze­ko og Mira­lem Pja­nic har nem­lig al­le få­et fri af land­stra­e­ne­ren, og der­med er det re­elt set et us­am­men­spil­let B-lands­hold, som Dan­mark i mor­gen tid­lig skal mø­de. Dan­mark ta­ger til tur­ne­rin­gen med et sta­er­kt hold med Pre­mi­er Le­ague-pro­fi­ler som Kas­per Sch­mei­chel og Chri­sti­an Erik­sen, og selv om Dan­mark og­så har et par af­bud fra stam­spil­le­re, skal hol­det va­e­re gan­ske pa­en fa­vo­rit i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.