2,10

BT - - DANMARKS SPORTAVIS -

Los An­ge­les Ga­laxy er gan­ske hårdt ramt of­fen­sivt før den­ne kamp, idet hver­ken Rob­bie Ke­a­ne eller Gy­a­si Zar­des er til rå­dig­hed, og de to er nor­malt nog­le af de far­lig­ste kort, som tra­e­ner Bru­ce Are­na kan rå­de over. Her ga­el­der det så et af de mest må­l­fat­ti­ge hold i ra­ek­ken. Spor­ting Kansas Ci­ty snit­ter kun godt to mål pr. kamp, og på ude­ba­ne er det blot én af de syv kam­pe, der er endt med tre mål eller me­re. De vil gi­vet­vis kom­me til kam­pen med en de­fen­siv indstil­ling, og uden de to før­na­evn­te of­fen­si­ve kort hos Ga­laxy, vir­ker od­dset for højt på ’un­der 2,5 mål’.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.