Man­ge til­ska­de­kom­ne ef­ter mas­seslags­mål i mi­grant­lejr på Les­bos

BT - - NIEUWS -

Op mod ty­ve per­so­ner blev sår­et, og hund­red­vis blev evaku­e­ret, da der ud­brød et mas­seslags­mål i det største mod­ta­ge­cen­ter for flygt­nin­ge og mi­gran­ter på den gra­e­ske ø Les­bos, op­ly­ser en lo­kal po­li­tikil­de til nyheds­bu­reau­et AFP.

Na­e­sten 30 tel­te blev stuk­ket i brand, og tre per­so­ner er ble­vet ind­lagt. To af dem med sår i ho­ve­d­et, si­ger po­li­tikil­den.

De gra­e­ske myn­dig­he­der har fo­re­lø­big ik­ke vil­let kom­men­te­re sa­gen.

Før slags­må­let var na­e­sten 3.000 men­ne­sker ind­kvar­te­ret i Mo­ri­a­lej­ren. De fle­ste af dem er asyl­sø­ge­re, som hå­ber på at undgå at bli­ve depor­te­ret til­ba­ge til Tyr­ki­et som føl­ge af af­ta­len, der er ind­gå­et mel­lem EU og de tyr­ki­ske myn­dig­he­der.

Op mod tu­sind per­so­ner, som tid­li­ge­re var i lej­re, be­fin­der sig nu på mar­ker i na­er­he­den el­ler er ble­vet ind­kvar­te­ret i an­dre lej­re.

Les­bos po­li­ti­ske tals­mand for mi­gran­ter og flygt­nin­ge Spy­ros Ga­li­nos si­ger, at mi­gran­ter og flygt­nin­ge får det va­er­re, som ti­den går.

»Den­ne si­tu­a­tion er psy­ko­lo­gisk og fy­sisk ud­mat­ten­de. Den kan fø­re til des­pe­ra­tion,« si­ger Ga­li­nos.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.