Dy­re­mis­hand­ling straf­fes dob­belt så hårdt

BT - - NIEUWS -

Van­røgt, vold og an­dre for­mer for dy­re­mis­hand­ling ud­lø­ser frem­over stren­ge­re straf­fe.

Fol­ke­tin­get har ved­ta­get en lov, der for­dob­ler bå­de straf­fe­ram­me og bø­de­stør­rel­ser i grove dy­re­va­erns­sa­ger, op­ly­ser Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et.

I dag straf­fes grov mis­røgt af dyr med op til et års fa­engsel. Med den ny straf­fe­ram­me kan dy­re­mis­hand­le­re kom­me i fa­engsel i op til to år. Bø­den for ’grove­re ufor­svar­lig be­hand­ling’ af ka­e­le­dyr og an­dre dyr i pri­vat hold er 5.000 kro­ner i dag – hvis den døm­te ik­ke tid­li­ge­re er straf­fet for dy­re­mis­hand­ling. Nu for­dob­les bø­den til 10.000 kro­ner.

Til­sva­ren­de ha­e­ves bø­den for grov mis­røgt af dyr i land­bru­get og an­dre er­hverv fra 10.000 til 20.000 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.