Spa­ed­barn og mand dra­ebt i ulyk­ke

BT - - NIEUWS -

TRA­GE­DIE En per­son­bil og en last­bil kol­li­de­re­de i går ef­ter­mid­dags i Skals uden for Vi­borg, og det ko­ste­de to per­so­ner li­vet. Det op­ly­ser Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti over for BT.

»Jeg kan be­kra­ef­te, at to er af­gå­et ved dø­den, og det er sket i et sam­men­stød mel­lem en last­bil, der kør­te mod nord, og en per­son­bil, der kør­te mod syd,« si­ger vagt­chef Gert Høgh.

Vagt­che­fen forta­el­ler des­u­den, at det er en vok­sen per­son og et spa­ed­barn, der har mi­stet li­vet.

Der var og­så en tred­je per­son i bi­len, en kvin­de, som er kom­met al­vor­ligt til ska­de ved ulyk­ken, op­ly­ser Gert Høgh.

»Der var en kvin­de i bi­len, som er al­vor­ligt til­ska­de­kom­men, og hun er på trau­me­cen­ter i Aal­borg nu,« si­ger vagt­che­fen.

Kvin­den er ble­vet flø­jet med he­li­kop­ter til trau­me­cen­te­ret.

Ulyk­ken ske­te tors­dag ef­ter­mid­dag på Løg­stør­vej i Skals uden for Vi­borg, da en per­son­bil lå i den for­ker­te vej­ba­ne og stød­te fron­talt sam­men med en last­bil.

»Der kø­rer en last­bil ad Løg­stør­vej i nord­lig ret­ning i høj­re si­de, og den kø­rer sam­men med en per­son­bil, som kø­rer mod­sat, men i den for­ker­te si­de af vej­en. Hvor­for den kør­te der, ved vi ik­ke end­nu,« for-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.