20-årig i fa­engsel for ter­r­or­pla­ner

BT - - NIEUWS -

En 20-årig mand, som hav­de an­skaf­fet sig ma­te­ri­a­ler til en bom­be, er ved At­tun­da Tings­rätt i Sol­len­tu­na ved Sto­ck­holm idømt fem års fa­engsel for for­be­re­del­se af ter­ror.

Man­den blev va­re­ta­egts­fa­engs­let 11. fe­bru­ar un­der mi­stan­ke for at vil­le kon­stru­e­re en bom­be.

An­kla­ge­ren me­ner, at man­den hav­de skaf­fet og op­be­va­ret va­e­sker med det for­mål at kun­ne de­to­ne­re ’en selv­mord­s­bom­be for at bli­ve mar­tyr’.

I ju­ni i fjor blev man­den to gan­ge stop­pet i Tyr­ki­et, da han iføl­ge an­kla­ge­ren for­søg­te at rej­se ind i Sy­ri­en for at til­slut­te sig Is­la­misk Stat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.