Ci­ta­tet

BT - - NIEUWS -

Özlem Cekic Par­ti­er­ne bli­ver sty­ret lidt som nog­le re­li­gi­øse sek­ter, hvor al­le skal gå i takt og nik­ke ad de ting, le­del­sen si­ger, og man må helst ik­ke stil­le kri­ti­ske spørgs­mål, for så bli­ver man nok be­trag­tet som il­loy­al. Mod er en me­get stor man­gelva­re i dansk po­li­tik

Tid­li­ge­re MF (SF), til jp.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.