MKRAEFT KENDT ME­DI­CIN MOD KRA­EFT Smer­testil­len­de mod tarm­kra­eft

BT - - NIEUWS -

Aspirin er en gam­mel og bil­lig me­di­cin, som har fa­er­re bi­virk­nin­ger sam­men­lig­net med an­den kra­eft­me­di­cin

Me­di­cin som Aspirin, Mag­nyl, Ko­di­mag­nyl og Treo, der vir­ker smer­testil­len­de og blod­for­tyn­den­de, in­de­hol­der al­le stof­fet ace­tylsa­li­cyl­sy­re, som man si­den de før­ste un­der­sø­gel­ser i 1990er­ne har få­et me­re og me­re do­ku­men­ta­tion for kan fore­byg­ge tarm­kra­eft. Der­u­d­over er der og­så forsk­ning, som ty­der på, at stof­fet kan for­byg­ge an­dre kra­eft­ty­per som bryst-, pro­sta­ta-, og lun­ge­kra­eft. Eks­per­ter ad­va­rer dog mod, at man selv be­gyn­der at fore­byg­ge kra­eft med stof­fet, men at man ta­ler med sin la­e­ge, hvis man er i sa­er­lig ri­si­ko for at ud­vik­le tarm­kra­eft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.