BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOTTE SCHARFF Jour­na­list

’Roy­a­le hi­sto­ri­er’

Do­ku­men­tar­se­rie De eu­ro­pa­ei­ske kon­ge­hu­se rum­mer man­ge sta­er­ke hi­sto­ri­er om men­ne­ske­ske­ska­eb­ner. Bå­de vo­res eget, som er ver­dens ae­ld­ste, men så san­de­lig og­så det en­gel­ske kon­ge­hus, hvor den 90-åri­ge dron­ning Eliza­beth har re­ge­ret i over 60 år nu. Eliza­bet­hs egen hi­sto­rie, om prin­ses­sen på si­de­linj­en der blev dron­ning, er fa­sci­ne­ren­de i sig selv. Men det er hi­sto­ri­en om La­dy Di­a­na be­stemt og­så.

TV2 FRI MAN­DAG, TIRS­DAG, ONS­DAG 19.05

BENJAMIN MUNK LUND Sport­s­chef

French Open-fi­na­le

Ten­nis Vej­ret i Pa­ris har mildt sagt ik­ke va­e­ret med årets French Open med mas­ser af regn, så det he­le kan bli­ve for­sin­ket her i we­e­ken­den, men hvis det hol­der, så skal jeg med ga­ran­ti se her­rer­nes fi­na­le på det le­gen­da­ri­ske rø­de grus på Ro­land Gar­ros.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.