Hånd­bold

BT - - TV-GUIDE -

Det dan­ske kvin­delands­hold mø­der Portu­gal på hjem­me­ba­ne i sid­ste spil­ler­un­de i EM-kva­li­fi­ka­tio­nen til EM i Sve­ri­ge. Dan­sker­ne vandt 2621 på ude­ba­ne, da de to hold mød­tes sidst, og de er og­så fa­vo­rit­ter mod po­rtu­gi­ser­ne. Kri­sti­na Kri­sti­an­sen og co. skal imid­ler­tid ha­e­ve ni­veau­et ef­ter ugens kamp, hvor de hav­de pro­ble­mer med Tyr­ki­et. TV 2: 17.05

Ef­ter ot­te år bag trem­me kom­mer den be­ryg­te­de børs­haj Gor­don Gek­ko ud af fa­engsel, og for­sø­ger at re­pa­re­re for­hol­det til sin dat­ter Win­nie, sam­ti­dig med at han al­li­e­rer sig med hen­des for­lo­ve­de, den un­ge spe­ku­lant Ja­cob Mo­o­re. Umid­del­bart vir­ker Gek­ko som en ny mand, men Win­nie er skep­tisk over­for ham. Hvil­ken dags­or­den har Gor­don Gek­ko egent­lig? TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.