Roy­a­le hi­sto­ri­er

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV-GUIDE -

Dron­ning Eliza­beth II af Stor­bri­tan­ni­en, der net­op er fyldt 90 år, er ver­dens ae­ld­ste mo­nark. Se hi­sto­ri­en om en kvin­de, der al­drig hav­de tro­et, at hun skul­le bli­ve dron­ning. Vi ser på, hvil­ke ud­for­drin­ger hun har haft i si­ne man­ge år på tro­nen, og hvor­dan hun har for­må­et at for­bli­ve en af ver­dens mest magt­ful­de ma­tri­ar­ker. TV 2 Char­lie: 19.10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.