Ka­e­re na­bo

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV-GUIDE -

Det var mildt sagt et hånd­va­er­ker­til­bud, Jonas H. Petersen over­tog, da han køb­te det gul­pud­se­de hus på ho­ved­ga­den i en lil­le by på Møn. Han gik da og­så i gang med renove­rings­ar­bej­det med det sam­me. Men un­der renove­rin­gen faldt Jonas igen­nem lof­tet op­pe fra før­ste sal og bra­ek­ke­de sin fod ad­skil­li­ge ste­der, så alt gik i stå. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.