Tids­rej­sen

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV-GUIDE -

Anders og Pe­ter Lund Mad­sens tids­rej­se er ved vejs en­de, og sid­ste stop er 1970'er­ne. En tid med op­brud og ny­brud, vik­le­batik og mi­kro­ma­kro­mad. Og ik­ke mindst fed mu­sik. Brødre­ne mø­der nog­le af da­ti­dens kory­fa­e­er og hu­sker de­res egen op­va­ekst i sam­me år­ti. Og så flyt­ter de i kol­lek­tiv for at te­ste hin­an­dens to­le­ran­ce. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.