Åges vig­ti­ge hånd­fuld

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hver dansk land­stra­e­ner har si­ne hel­te. For Mor­ten Ol­sen blev Den­nis Rom­me­da­hl en uom­ga­en­ge­lig nøg­le­spil­ler, der de­bu­te­re­de sam­me dag i au­gust som Mor­ten Ol­sen og spil­le­de de føl­gen­de 32 kam­pe i tra­ek. En ra­ket på høj­re­kan­ten, hvor han i be­gyn­del­sen dog blev kri­ti­se­ret for si­ne dår­li­ge ind­la­eg, men som al­tid var en trus­sel mod mod­stan­de­ren i kraft af sin hur­tig­hed og må­l­far­lig­hed.

Og­så Jon Da­hl To­mas­son blev en vig­tig spil­ler i kraft af sin go­de fod­bold­hjer­ne, sit sto­re lø­be­ar­bej­de og si­ne man­ge, man­ge mål.

Åge Ha­rei­de har li­ge nu en hånd­fuld nøg­le­spil­le­re, der ser ud til at få vig­ti­ge rol­ler som ba­e­ren­de ele­men­ter på det frem­ti­dens dan­ske lands­hold, der li­ge nu tra­e­ner i Ja­pan for at fin­de sam­men i et nyt sy­stem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.