Fa­vo­rit­ter­neDANMARKS kla­re­de frisag

BT - - SPORTSAVIS -

SEMIFINALE-SIK­KER Novak Djoko­vic og Se­re­na Wil­li­ams sty­rer mod end­nu en triumf i hver sin sing­le­ra­ek­ke i Grand Slam-tur­ne­rin­gen French Open. Det stod klart i går, hvor de beg­ge var i kamp i de­res respek­ti­ve kvart­fi­na­ler.

Hos her­re­ne stod ser­bi­ske Novak Djoko­vic (foto) over for en ik­ke helt let op­ga­ve mod tjek­ken To­mas Ber­dych. Al­li­ge­vel vi­ste ser­be­ren sig at va­e­re en klas­se over sin mod­stan­der, og Novak Djoko­vic vandt så­le­des kam­pen uden sto­re pro­ble­mer i tre sa­et 6-3, 7-5, 6-3.

Un­der­vejs blev op­gø­ret af­brudt, da en regn­by­ge rul­le­de ind over an­la­eg­get og gjor­de gru­set umu­ligt at spil­le på.

Tur­ne­rin­gen French Open må va­e­re et af Novak Djoko­vic’ helt sto­re mål i sa­e­so­nen, da det er den ene­ste Grand Slam, den ser­bi­ske su­per­stjer­ne ik­ke har vun­det end­nu.

I se­mi­fi­na­len skal Novak Djoko­vic i dag op imod det østrig­ske stor­ta­lent Do­mi­nic Thiem, der spil­le­de sig vi­de­re i tur­ne­rin­gen med en sejr over bel­gi­e­ren David Gof­fin med cif­re­ne 4-6, 7-6, 6-4, 6-1.

Selv­om Do­mi­nic Thiem har vist prø­ver på sit enor­me ta­lent, er Novak Djoko­vic selvsik­ker før de­res mø­de.

»Han er en af de bed­ste fra den nye ge­ne­ra­tion. Jeg er sik­ker på, at han er me­get mo­ti­ve­ret for at vi­se sig selv og an­dre, at han fortjener at kom­me til tops og ka­em­pe med om de største tit­ler,« si­ger ser­be­ren om sin mod­stan­der til tur­ne­rin­gens hjem­mesi­de og fort­sa­et­ter:

»Jeg er sik­ker på, at han vil gi­ve alt i se­mi­fi­na­len, men jeg har og­så no­get at ka­em­pe for.«

I den an­den semifinale mø­des bri­ten An­dy Mur­ray og den for­sva­ren­de me­ster, schweize­ren Sta­nislas Wawrinka, der beg­ge hav­de en hvi­le­dag i går. Wil­li­ams i pro­ble­mer Hos da­mer­ne var Se­re­na Wil­li­ams i pro­ble­mer mod un­der­tip­pe­de Yulia Pu­tint­se­va fra Ka­sak­h­stan. Og ame­ri­ka­ne­ren måt­te af­gi­ve et sa­et, før hun om­si­der fandt for­men og vandt kam­pen 5-7, 6-4, 6-1.

»Hun spil­le­de helt ut­ro­ligt godt. Jeg tro­e­de ae­r­lig talt ik­ke, at jeg vil­le vin­de, men på en el­ler an­den må­de lyk­ke­des det al­li­ge­vel,« sag­de Se­re­na Wil­li­ams ef­ter sej­ren iføl­ge tur­ne­rin­gens hjem­mesi­de.

Den use­e­de­de mod­stan­der er blot num­mer 60 på ver­dens­rang­li­sten, men Se­re­na Wil­li­ams var i vil­dre­de og be­gik man­ge fejl, før hun i tred­je sa­et var fuld­sta­en­dig su­ve­ra­en.

I se­mi­fi­na­len mø­der Se­re­na Wil­li­ams hol­land­ske Kiki Ber­tens, der som den før­ste hol­la­en­der i 45 år når se­mi­fi­na­len i French Open.

Kvin­der­nes an­den semifinale er et op­gør mel­lem span­ske Gar­biñe Mu­guruza og au­stra­li­e­ren Sa­mantha Sto­sur. Kvin­der­nes kam­pe for­ven­tes at be­gyn­de kl. 13, mens her­rer­ne tid­ligst skal i ak­tion kl. 15.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.