Muham­mad Ali ind­lagt i af­tes

BT - - SPORTSAVIS -

Ver­dens må­ske største bok­ser gen­nem ti­den, 74-åri­ge Muham­mad Ali, blev i af­tes ind­lagt på et ho­spi­tal i den ame­ri­kan­ske by Pho­e­nix. Her be­hand­les Muham­mad Ali for vej­rtra­ek­nings­pro­ble­mer.

Det be­kra­ef­ter fa­mi­li­ens of­fi­ci­el­le tals­mand Bob Gun­nell i en pres­se­med­del­el­se.

»Han (Ali, red.) bli­ver be­hand­let af et hold af la­e­ger, og hans til­stand er ok un­der om­sta­en­dig­he­der­ne. Et kor­te­re ho­spi­tals­op­hold er for­ven­tet. For nu­va­e­ren­de øn­sker Ali­fa­mi­li­en respekt for de­res pri­vat­liv,« si­ger han.

Tals­man­den forta­el­ler og­så, at ind­la­eg­gel­sen sker for at fore­byg­ge, at til­stan­den even­tu­elt skul­le ri­si­ke­re at bli­ve for­va­er­ret. Muham­mad Ali har i man­ge år ka­em­pet med Par­kin­son, og han har de se­ne­ste år va­e­ret ind­lagt fle­re gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.