DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Em­re Mor fra FC Nord­s­ja­el­land er et varmt navn for ti­den. Se­ne­st im­po­ne­re­de han i test­kam­pen mod Mon­te­ne­gro for Tyr­ki­et, og ef­ter dem kamp tror od­ds­sa­et­ter­ne fra Dan­ske Spil på, at han kom­mer til at få spil­le­tid un­der EM.

Så­le­des får man blot od­ds 1,40 på, at han kom­mer på ba­nen for Tyr­ki­et un­der slut­run­den, mens der mod­sat er 2,70 på, at han slet ik­ke får spil­le­tid.

»Mor vir­ker til at ha­ve ta­get Tyr­ki­et og ik­ke mindst land­stra­e­ne­ren med storm, og det­te me­ner vi bli­ver veks­let til spil­le­tid un­der EM,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Til gen­ga­eld skal man ik­ke reg­ne med at se Em­re Mor fra start un­der EM. Her gi­ver Dan­ske Spil nem­lig fem gan­ge pen­ge­ne på, at det sker, mens der mod­sat blot er od­ds 1,15 at hen­te, hvis Em­re Mor ik­ke får lov til at star­te in­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.