1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sid­ste test­kamp for beg­ge hold, in­den det gør løs ved EM og der­for bør man se to hold, som kom­mer i sta­er­ke­ste op­stil­ling til den­ne kamp i ita­li­en­ske Ber­ga­mo. Al­ba­ni­en har en me­get de­fen­siv spil­lestil, hvor kol­l­ke­ti­vet er i højsa­e­det, og det aen­drer man helt sik­kert ik­ke på un­der EM. Man mø­der her et ukrainsk hold, der har det bedst med at kun­ne spil­le på om­stil­lin­ger, hvil­ket de na­ep­pe får spe­ci­elt man­ge mu­lig­he­der for imod de de­fen­sivt indstil­le­de al­ba­ne­re, og der­for er det gan­ske van­ske­ligt at se, at den­ne kamp skul­le in­de­hol­de tre mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.