3,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Her er et fri­sten­de kryds fra den sid­ste run­de i den fran­ske Na­tio­nal. Sa­gen er nem­lig den, at Or­le­ans er bed­re ind­byr­des end Mar­seil­le Con­so­lat på fjer­de­plad­sen, og der­for ryk­ker de de­fi­ni­tivt op med uaf­gjort. Det ved Or­le­ans-spil­ler­ne selv­føl­ge­lig godt, og der­for vil man selv­føl­ge­lig ik­ke se ga­ester­ne sat­se unø­digt i den­ne kamp. CA Ba­stia har som så­dan ik­ke no­get at spil­le for, men mon ik­ke de trods alt ger­ne vil slut­te sa­e­so­nen ha­e­der­ligt af for­an eg­ne fans. De er i hvert fald i god form på eget gra­es med fem kam­pe i tra­ek uden ne­der­lag, så prøv kryd­set.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.