Rus­sisk atom­kraftva­erk har kurs mod Dan­mark

BT - - NYHEDER - Damp­tu rbi­ner US A C ANADA GRØNLAND Vilyu­chin­sk Pe­vek No rd­po­len RUSLAND Du­dinka Mur­mansk Skt. Pe­ters­bo rg Be­bo­el­se

Fra Bal­tiy­sky Za­vod-va­erf tet i Skt. Pe­ters­borg sla­e­bes det atom­kraftva­erk til Mur­mansk, hvor rus­ser­nes af atom­far­tø­jer har ba­se. Her­fra skal det i 12 års cyk­ler sej­le langs den nord­s­i­bi­ri­ske kyst for at le­ve­re strøm, var­me og om­dan­ne saltvand til fersk­vand for lo­kal­sam­fund og er­hverv. Bå­de nyt og brugt atom­bra­end­stof op­be­va­res på s ki­bet i de 12 å r, det ope re­rer ad gan­gen. To re­ak­to­rer på hver 35 MW p ro­du ce­rer via damp­tur­bi­ner strøm. De dri­ves af uran 235, der be­ri­ges op til 20 p ro­cent (lavt be­ri­get)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.