Hjem­me­rø­ve­re fandt of­re via bøs­se­dat­ing

BT - - NYHEDER -

Via fra­ek­ke af­ta­ler om sex gen­nem bøs­se­dat­ings­i­den boyfri­end.dk fandt en rø­ver­ban­de i maj sid­ste år frem til si­ne of­re.

På en en­kelt af­ten blev tre ma­end of­re for rø­ver­ne. De tog kon­tan­ter og ma­en­de­nes dan­kort. Si­den tog de rundt i ban­ker og for­ret­nin­ger for at ha­e­ve pen­ge.

Fredag blev de tre rø­ve­re i grup­pen så hver idømt syv års fa­engsel for de­res for­bry­del­ser.

Grup­pen be­gik to rø­ve­ri­er. Det før­ste fandt sted på Vek­sø­vej i Brøns­høj. Det na­e­ste på Nør­re­bro i Kø­ben­havn. Her blev to ma­end of­re for rø­ver­ne.

Et hjem­me­rø­ve­ri straf­fes i ud­gangs­punk­tet med fem års fa­engsel - al­min­de­ligt rø­ve­ri og ty­ve­ri langt mil­de­re.

Men ret­ten fandt dem al­le skyl­di­ge i hjem­me­rø­ve­ri og idøm­te dem alt­så hver syv års fa­engsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.