Vi sve­der – Pa­ris druk­ner

BT - - NYHEDER -

KLIMA Mens dan­sker­ne sve­der i som­mer­var­men, ka­em­per Pa­ris mod de va­er­ste over­svøm­mel­ser i ny­e­re tid. Mas­si­ve ma­eng­der ned­bør lam­mer li­ge nu in­fra­struk­tu­ren fle­re ste­der i Eu­ro­pa.

I Pa­ris steg vand­stan­den i flo­den Se­i­nen i går til sit hø­je­ste ni­veau i tre år­ti­er, så Zou­a­ve-kri­ge­ren ved bro­en Pont de l’Al­ma stod i vand til li­vet. Sta­tu­en bru­ges net­op til at må­le vand­stan­den i flo­den, og sidst, sol­da­ten na­e­sten druk­ne­de, var un­der ’Den sto­re over­svøm­mel­se’ i 1910. Her steg van­det til re­kord­hø­je 8,6 me­ter - i går nå­e­de det 5,6 me­ter.

Ind­byg­ger­ne blev der­for op­for­dret til at hol­de sig va­ek fra de pres­se­de flod­bred­der, mens hjem­ste­det for Mo­na Lisa-ma­le­ri­et, mu­se­et Lo­u­v­re, måt­te luk­ke for ga­e­ster og i ste­det for­sø­ge at red­de kunst op fra ka­el­de­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.