Kultur

BT - - KULTUR -

IN­TER­VIEW

Året er 2014. Pro­gram­met hed­der ’Vild med dans’, og Tho­mas Wi­vel er en af stjer­ner­ne på gul­vet. Mens der bli­ver lagt sid­ste hånd på loo­k­et in­den af­te­nens tv-show, har hans – den­gang 14-åri­ge – dat­ter net­op ud­gi­vet sin før­ste bog. Og dén kend­te showets sty­list godt. Hun kend­te ik­ke Tho­mas Wi­vel, som el­lers har be­gej­stret lan­dets stan­dup­pu­bli­kum, si­den han sprang op på sce­nen i 1991 sam­men med Cas­per Chri­sten­sen, Jan Gint­berg og al­le de an­dre.

»Så sid­der man der, nervøs, stres­set og let­te­re selv­fed i ’Vild med dans’-stu­di­et og er ble­vet re­du­ce­ret til at va­e­re Ma­rie Wi­vels far. Tak for dét,« gri­ner Tho­mas Wi­vel, som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.