Za­fira rin­ger selv op

BT - - BILER -

Når Opel i sen­som­me­ren sen­der den nye Za­fa­ri med plads til syv på mar­ke­det, bli­ver det med en en ny ka­bi­ne, ny front og ik­ke mindst OnStar, der bli­ver stan­dar­dud­styr på al­le mo­del­ler. Med OnStar kan man kon­tak­te en ser­vi­ce­me­d­ar­bej­der ved tryk på en knap og på dansk få hja­elp til in­for­ma­tion om bi­len, au­to­ma­tisk down­lo­ad af desti­na­tio­ner til bi­lens navi­ga­tions­an­la­eg og au­to­ma­tisk nødopkald, hvis bi­len kø­rer galt og en air­bag ud­lø­ses.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.