4 7 4 02 02 02 4 4 4 02 02

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vik­tor Fi­s­cher På hold­kor­tet kort før start, da Vi­be blev ska­det. Sik­ker af­slut­ning ved 2-0. Bå­de vil­lig og mo­dig, men hav­de ik­ke held med ret man­ge af si­ne ud­for­drin­ger. Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen Knok­le­de som al­tid og var in­vol­ve­ret i 2-0 må­let. Men jøs­ses, hvor han mang­le­de fart og – for en gangs skyld – skarp­hed, de par gan­ge han kom igen­nem. Åge Ha­rei­de Har end­nu ik­ke få­et sit kon­cept im­ple­men­te­ret. Send­te et uhy­re mod­løst hold på ba­nen til an­den halv­leg. Der er no­get at ar­bej­de på. INDSKIFTERE Mi­ke Jensen (00) ind for Tho­mas Dela­ney (47.), Wil­li­am Kvist (4) ind for Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg (61.), Las­se Schö­ne (02) ind for Vik­tor Fi­s­cher (61.), Pe­ter An­ker­sen (UB) ind for Riza Dur­mi­si (86.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.