29 ÅR, SER­BI­EN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BAG­GRUND: EKSPERTVURDERING: FAVORITBAROMETERET

Ver­dens bed­ste i øje­blik­ket. Og i et godt styk­ke tid ef­ter­hån­den. Han har vun­det alt, hvad der kan vin­des. Na­e­sten da. For selv­om det er ble­vet til seks sej­re i Au­stra­li­an Open, tre Wim­b­ledon­tro­fa­e­er og ik­ke mindst to US Open-tit­ler, mang­ler han sta­dig at mi­ste sin French Open-mø­dom. Tre fi­na­ler er det ble­vet til. Se­ne­st sid­ste år, hvor han over­ra­sken­de tab­te til Sta­nislas Wawrinka. I år skal det va­e­re for ver­dens bed­ste mand­li­ge ten­nis­spil­ler.

»Han er na­er­mest uover­vin­de­lig. Det er kun i de fran­ske mester­ska­ber, han har va­e­ret ud­for­dret. Han er en kom­plet spil­ler. Jeg har al­drig set no­gen la­ve så få fejl. Han er Mr. Per­fect. Alt, hvad han gør, gør han rig­tigt. Li­ge fra valg af tra­e­ner til sin ko­ne, som han har va­e­ret sam­men med i man­ge år. Han le­ver et so­lidt liv i for­hold til, at han rej­ser rundt fra by til by. Han er ut­ro­ligt vel­lidt på tou­ren. Han er et prag­t­ek­sem­plar for ten­nis­spor­ten. En figh­ter af guds nå­de. Jeg tror, han knu­ser Mur­ray.

Han har tid­li­ge­re må­ske følt sig lidt for sik­ker i de fran­ske fi­na­ler, men jeg tror ik­ke, han un­der­vur­de­rer Mur­ray. Han er godt klar over, at skal han vin­de, er det ved at va­e­re på ti­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.