DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter den sven­ske su­per­stjer­ne Zla­tan Ibra­him­ovic med­del­te sit stop i Pa­ris SG, har ryg­ter­ne svir­ret lystigt om, hvor han fort­sa­et­ter kar­ri­e­ren.

Skal man tro book­ma­ke­ren Bets­a­fes kun­der fort­sa­et­ter han kar­ri­e­ren i Man­che­ster Uni­ted.

He­le 75 pro­cent af ind­skud­de­ne hos book­ma­ke­ren er lagt på det­te ud­fald - og det selv om Malmö FF plud­se­lig blev et varmt em­ne ef­ter ryg­ter om, at Zla­tan Ibra­him­ovic vil­le slut­te i den klub, hvor det he­le star­te­de. Men nu er Uni­ted stor­fa­vo­rit­ter til od­ds 1,10.

»Vi må si­ge, at Man­che­ster Uni­ted og Zla­tan Ibra­him­ovic vir­ker som et rig­tig for­nuf­tigt match. Sven­ske­ren har et godt for­hold til José Mourin­ho, som han spil­le­de for i In­ter, og Pre­mi­er Le­ague er den stør­ste sce­ne, du kan spil­le på i ver­den,« si­ger Bets­a­fes pres­se­chef Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.