2,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Her­lev er uden sejr i syv kampe, men skal ha­ve go­de chan­cer for ge­vinst hér. Se­ne­st mod Ja­e­gers­borg kom pro­fi­len Pe­ter West­lund til­ba­ge, og ud fra spil og chan­cer bur­de Her­lev ha­ve af­gjort den kamp, in­den Ja­e­gers­borg fik ud­lig­net til al­ler­sidst. Hil­le­rød mød­te og­så Ja­e­gers­borg i den for­gang­ne uge, og her var det ty­de­ligt, at man er hårdt ramt af ska­der for ti­den. Hil­le­rød var na­est­bedst i stort set he­le kam­pen, og har da i det­te for­år og­så kun vun­det over to hold, der er pla­ce­ret blandt de tre ne­der­ste. Til od­dset skal Her­lev va­e­re et fint spil.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.