2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør kom­me man­ge mål i den­ne test­kamp. Hol­land er langt bed­re of­fen­sivt end de­fen­sivt, og så­le­des har man un­der Da­ley Blind end­nu ik­ke i 10 kampe for­må­et at hol­de mod­stan­de­ren fra at sco­re. Her ga­el­der et østrigsk hold, der gan­ske som Hol­land ger­ne vil gå højt på mod­stan­de­ren, hvil­ket som re­gel og­så gi­ver un­der­hol­den­de kampe, når Østrig spil­ler. Så­le­des er hol­dets fi­re test­kam­pe si­den kva­li­fi­ka­tio­nen var over­stå­et, endt med tre mål el­ler me­re, og for Hol­land er det fi­re ud af fem test­kam­pe. Der­for er det et flot od­ds på tre mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.