D

BT - - TEMA -

Fo­to Emil Hou­gaard er er idyl over he­le linj­en. Fug­le­ne kvi­drer i ha­ven, den ve­gan­ske af­tens­mad sim­rer i køk­ke­net, og so­len strå­ler om kap med ae­g­te­par­ret, der til sep­tem­ber kan fejre tre års bryl­lups­dag.

»Astrid er god til at ud­for­dre min tan­ke­gang og ud­vi­de min ho­ri­sont. Den stør­ste aen­dring for mig er at va­e­re i et in­tenst for­hold, hvor vi bru­ger tid sam­men og på hin­an­den,« si­ger 61-åri­ge Tor­ben Jensen om sit for­hold til 56-åri­ge Astrid Høgh.

Den 7. sep­tem­ber 2013 val­far­te­de dan­sker­ne til kir­ker og rå­d­hu­se. For al­le har vel brug for lidt held, når det ga­el­der ka­er­lig­hed. I do­ku­men­tar­se­ri­en ’7-9-13’ føl­ger DR fi­re af de par, der blev gift den dag.

Et af dem er Astrid Høgh og Tor­ben Jensen.

Egent­lig føl­te de al­le­re­de, at de hav­de va­e­ret hel­di­ge. For fi­re år si­den så li­vet nem­lig me­get an­der­le­des ud for de to.

Astrid Høgh hav­de ef­ter to børn og to ae­g­te­ska­ber af­fun­det sig med at va­e­re ale­ne. Mens Tor­ben Jensen var gift på 27.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.