Tor­ben Jensen

BT - - TEMA -

• 61 år. • Gift i 27 år og har to voks­ne børn, som han ik­ke har kon­takt til. • Po­li­tisk kon­su­lent. • Par­ret flyt­te­de sam­men i 2012 og blev gift året ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.