Ma­til­de Tro­beck

BT - - SLANK -

• 28 år. • Ar­bej­der som pa­e­da­gog på en sko­le. • En sorg­grup­pe og hård tra­e­ning har hjul­pet Ma­til­de igen­nem sor­gen og den kri­se, hun be­fandt sig i, da hen­des bror for tre år si­den dø­de. • Blog­ger un­der nav­net Hel­se Ma­til­de. Har me­re end 28.000 dag­li­ge føl­ge­re og er kendt for si­ne ae­r­li­ge og per­son­li­ge ind­la­eg. • Des­u­den for­fat­ter til sund­heds­bo­gen ’Hel­seMa­til­de’, der ta­ger ud­gangs­punkt i hen­des eget liv. We­e­kend - 04.06.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.