Stress af

BT - - BOG-FIX -

Kan man la­e­se sig til na­er­va­er og min­dre stress? Det me­ner det sven­ske ae­g­te­par Mats og Sus­an Bil­l­mark, der har skre­vet bo­gen ’La­er at le­ve’. I bo­gen forta­el­ler de om angst, stress, ud­bra­endt­hed og om at kom­me på den an­den si­de. Bo­gen ud­sprang af en la­e­ges råd om at skri­ve tan­ker og be­kym­rin­ger ned. Pe­op­le’sPress, 200 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.