’Ras­mus Se­e­bach er da­el­me god på en sce­ne’

Cir­kus­revy­ens nye stjer­ne Li­se Baa­strup Ni­el­sen la­der hu­mø­ret af­gø­re sin ynd­lings­mu­sik. Hun lyt­ter bå­de til klas­sisk mu­sik, heavy og pop

BT - - SPAR DIG RIG -

»Ik­ke no­get be­stemt. Men jeg hø­rer me­get ger­ne ’Den kor­te ra­dio­a­vis’ og ’Go Nova’. Så kan jeg li­ge bli­ve op­da­te­ret.« »En, hvor der ik­ke er kø til ba­ren...« »Hvis der bli­ver sendt et af­snit af den ame­ri­kan­ske ’Mo­dern fa­mily’, bli­ver jeg ha­en­gen­de. Det er den sjove­ste og mest rø­ren­de ko­me­di­e­se­rie, jeg la­en­ge har set.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.