SKÅL FOR YES

BT - - NYHEDER -

Tors­dag den 23. ju­ni stem­mer bri­ter­ne om med­lem­ska­bet af EU. Pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron har sendt det til af­stem­ning ef­ter at ha­ve få­et en ra­ek­ke sa­er­reg­ler om blandt an­det so­ci­a­le ydel­ser til EU-ud­la­en­din­ge ind­ført. Til­ha­en­ger­ne af ’bre­xit’ an­ser dem for at va­e­re util­stra­ek­ke­li­ge. De vil ha­ve fuld bri­tisk selv­be­stem­mel­se til­ba­ge. BT I LON­DON

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.