Pa­ris ån­der let­tet op: Vand­stan­den i Se­i­nen fal­der

BT - - NYHEDER -

Van­det be­gyn­der igen at fal­de i flo­den Se­i­nen, der strøm­mer igen­nem Frank­rigs ho­ved­stad, Pa­ris. Der­med af­ta­ger og­så fryg­ten for over­svøm­mel­se på bl.a. det be­røm­te mu­se­um Lo­u­v­re. Vand­stan­den i Se­i­nen nå­e­de i den­ne om­gang sit hø­je­ste ni­veau i går mor­ges. Da var den 6,10 me­ter over det nor­ma­le – den hø­je­ste vand­stand, der er må­lt i tre år­ti­er. På bil­le­det ses den svul­men­de flod med No­tre Da­me­ka­ted­ra­len i bag­grun­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.