Und­gå knog­les­kør

BT - - NYHEDER -

RØD­KLØ­VER... ...in­de­hol­der phytoø­stro­ge­ner. Når de op­ta­ges i krop­pen, be­vir­ker de, at kvin­der op­le­ver fa­er­re he­de­tu­re, min­dre søvn­be­sva­er, sta­er­ke­re knog­ler mv. Rød­klø­verek­strak­tet skal dog igen­nem en sa­er­lig ga­e­rings­pro­ces, før det har den ret­te ef­fekt som på­vist i stu­di­et fra Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. Den fyn­s­ke land­mand Mi­cha­el Mo­hr Jen­sen, der står bag ud­vik­lin­gen af ek­strak­tet, er ved at sø­ge pa­tent på ek­strak­tet. se me­re på www.her­rens-mark.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.