Ma­end ny­der flest

BT - - NYHEDER -

ny­der fle­re for­mer for sex end kvin­der, vi­ser et stu­die fra Uni­ver­si­ty of Te­xas. »For­sker­ne fin­der in­ter­es­san­te køns­for­skel­le, og selv­om ma­end og kvin­der ran­ge­rer de­res fo­re­truk­ne seksu­el­le ak­ti­vi­te­ter no­gen­lun­de ens med vag­i­nalt sam­le­je øverst, op­le­ve­de de mand­li­ge del­ta­ge­re sam­let set me­re lyst ved de fle­ste af ak­ti­vi­te­ter­ne end kvin­der,« si­ger Chri­sti­an Grau­gaard, som er la­e­ge og pro­fes­sor i se­xo­lo­gi ved Se­xo­lo­gisk Forsk­nings­cen­ter på Aal­borg Uni­ver­si­tet.

I stu­di­et skul­le 248 mand­li­ge og 613 kvin­de­li­ge stu­de­ren­de va­el­ge ud fra en li­ste, hvil­ke seksu­el­le ak­ti­vi­te­ter de fo­re­trak.

Det kan mu­lig­vis ha­ve en kul­tu­rel for­kla­ring, at ma­en­de­ne ge­ne­relt op­le­ve­de

SØN­DAG 5. JU­NI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.