VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Et ny­ud­vik­let atomur er så nøj­ag­tigt, at det kan en­de med at for­bed­re gps­sy­ste­mer­nes pra­e­ci­sion fra me­ter ned til et par cen­ti­me­ters nøj­ag­tig­hed, forta­el­ler ty­ske for­ske­re.

Ver­dens hidtil stør­ste ma­te­ma­ti­ske be­vis in­de­hol­der en be­reg­ning, der fyl­der he­le 200 te­ra­byte el­ler 200.000 gi­ga­byte. Det forta­el­ler blandt an­dre ame­ri­kan­ske for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Te­xas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.