Stor­ke­par har få­et en lil­le ny

BT - - NYHEDER -

Et af Dan­marks to stor­ke­par er ble­vet et fa­mi­lie­med­lem ri­ge­re. Det ske­te fre­dag af­ten, da et af par­rets fi­re aeg kla­ek­ke­de, skri­ver DR Syd.

Stor­ke­fa­mi­li­en hol­der til i Sme­da­ger i Søn­derjyl­land, og fa­mi­lie­for­ø­gel­sen ska­ber stor gla­e­de hos Jess Fre­de­rik­sen, der er for­mand for stor­ke­ne.dk.

»Det er al­tid spe­ci­elt, når der kom­mer stor­ke­un­ger, ik­ke mindst i Søn­derjyl­land, som er et klas­sisk gam­melt stor­ke­sted,« si­ger for­man­den til DR Syd og fort­sa­et­ter:

»Vi har kun to par stor­ke i Dan­mark, så det er vig­tigt, at der kom­mer un­ger i beg­ge re­der.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.