Ka­ske­lo­t­hval set i Oden­se Fjord

BT - - NYHEDER -

Ved sol­ned­gang fre­dag af­ten blev en ka­ske­lo­t­hval set i Oden­se Fjord, hvor den svøm­me­de mod ud­gan­gen af fjor­den. Det er mu­lig­vis den sam­me hval, som i man­dags blev set i Vej­le Fjord, op­ly­ser bi­o­log ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet Kirstin An­der­son Han­sen.

Det er sja­el­dent, at ka­ske­lo­t­hva­ler kom­mer så langt ind i dansk far­vand, da hva­lar­ten le­ver af bla­eks­p­rut­ter, som hva­ler­ne fan­ger på op til tre ki­lo­me­ters dyb­de. Hva­len er mu­lig­vis syg el­ler fa­ret vild.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.