Mødre med di­a­be­tes får flest børn med hjer­te­fejl

BT - - NYHEDER -

Mødre, der har di­a­be­tes in­den gravi­di­te­ten, har fi­re gan­ge så stor ri­si­ko for at få et barn med hjer­te­fejl. Det vi­ser en stor un­der­sø­gel­se fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut. Ri­si­ko­en har ik­ke aen­dret sig over tid og ga­el­der bå­de ty­pe 1 og ty­pe 2 di­a­be­tes.

»Det er be­kym­ren­de, at ri­si­ko­for­ø­gel­sen over tid ik­ke er ble­vet min­dre, for­di man i dag gør me­get me­re for at sik­re et nor­malt blod­suk­ker for gravi­de kvin­der end før i ti­den,« si­ger Mads Mel­bye, sek­tor­di­rek­tør på Sta­tens Se­rum In­sti­tut.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.