Tra­e­ning mind­sker kna­es­mer­ter

BT - - NYHEDER -

Hård styr­ke­tra­e­ning in­den en kna­e­o­pe­ra­tion gi­ver pa­tien­ter­ne fa­er­re smer­ter og gør, at de gen­vin­der de­res funk­tions­ev­ne og styr­ke bed­re og hur­ti­ge­re ef­ter ope­ra­tio­nen. Det vi­ser for­ske­re fra blandt an­det Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal i et nyt stu­die med 59 pa­tien­ter med kna­e­pro­te­se. »No­get ty­der på, at når man ud­for­drer pa­tien­ter­ne me­re, bli­ver re­sul­ta­ter­ne bed­re,« si­ger fy­si­o­te­ra­pe­ut og ho­ved­for­fat­ter Bir­git Skof­fer fra Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.