MIT FOTOALBUM

BT - - SONDAG -

Født 14. fe­bru­ar 1967 i Re­ba­ek ved Kol­ding. Dansk Fol­ke­par­tis kul­tu­r­ord­fø­rer, og des­u­den over­sa­et­ter, for­fat­ter og for­la­eg­ger. Valgt til Oden­se By­råd i 2005 og vi­ce­borg­me­ster i pe­ri­o­den 2006-2009. I 2011 blev han valgt til Fol­ke­tin­get for Dansk Fol­ke­par­ti. Han er søn af kor­re­spon­dent, over­sa­et­ter Ma­ri­an­ne Ahrendtsen og en­tre­pre­nør­for­mand Hen­ning Ahrendtsen. På­be­gynd­te i 1989 stu­di­er på Oden­se Uni­ver­si­tet (i dag Syd­dansk Uni­ver­si­tet) i Oden­se i lit­te­ra­tur, re­li­gion, old­gra­esk og ita­li­ensk. Cand.mag. i dansk og re­li­gion 2003 fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Mit liv aen­dre­de sig på en en­kelt dag

2.

Ge­nert og in­dad­vendt

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.