Kør til na­bo­lan­det

BT - - REJSER -

Hvis man har mod på at be­sø­ge na­bo­lan­det Bos­ni­en-Her­ce­g­ovi­na er by­en Mostar va­erd at kø­re ef­ter, selv om det ta­ger 2-3 ti­mer at nå frem. Den gam­le by­del og den genop­før­te bro over Ne­retva-flo­den er på UNESCOs ver­dens­arvs­li­ste. Den 450 år gam­le bro blev spra­engt i styk­ker un­der bor­ger­kri­gen i 1993, men genop­ført og åb­net i 2005. Be­sø­get gi­ver børn og voks­ne et ind­blik i den bar­ske bor­ger­krig og ny­e­re eu­ro­pa­ei­ske hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.